Skip to content

Eiendomstransaksjoner

Vi yter bistand til næringsdrivende i et vidt spekter av saker i tilknytning til fast eiendom, herunder leie, kjøp, salg og utbygging.
Les mer

Oppgjør

Det er viktig at oppgjør ved salg av eiendom gjennomføres på en trygg måte. Advokater ved hvert av våre kontor har konsesjon til å foreta oppgjør og tinglysing.
Les mer

Entreprise og håndverkertjenester

Vi har lang og bred erfaring med bistand i forbindelse med rådgivning og tvisteløsning til selskap som utfører oppdrag som reguleres av håndverkertjenestelov, bustadoppføringslov, eller Norske Standarder.
Les mer

Mangler og reklamasjon

Økonomiske krav som følge av mangler ved fast eiendom, uklare rettsforhold mm. utgjør en stor del av flere av våre advokaters portefølje.
Les mer

Ekspropriasjon og skjønn

Vårt firma bistår i ekspropriasjonssaker, særlig i forhold til stat og kommune. Ekspropriasjon innebærer tvungen avståelse av grunn og rettigheter, ofte i forbindelse med statlige eller kommunale utbygginger
Les mer

Plan- og bygningsrett

Som eier av fast eiendom vil du ofte komme i befatning med kommunale vedtak og bestemmelser som har direkte betydning for din eiendom.
Les mer

Tomtefeste

Det er i Norge et stort antall festeforhold. Fram til 1975 hadde vi ikke noen tomtefestelov. Da loven trådte i kraft var det ca. 300.000 – 350.000 festeforhold i Norge.
Les mer

Naboforhold og jordskifte

Gjennom løsningsbaserte forhandlinger bistår vi ved tvister i naboforhold, blant annet etter nabolov og eierseksjonslov, tvister vedrørende eiendomsgrenser og vedrørende særskilte rettigheter(servitutter) som veiretter mv.
Les mer

Back To Top
Search