Skip to content

Vi yter bistand til næringsdrivende og privatpersoner i et vidt spekter av saker i tilknytning til fast eiendom, herunder leie, kjøp, salg og utbygging.

Salg av næringseiendom, eventuelt salg av andeler i eiendomsselskap, kan være en omfattende prosess og skiller seg på flere punkter fra salg av boliger. En megler er i begge tilfeller en mellommann som legger til rette for at begge parter skal kunne treffe en best mulig avgjørelse. Hvor komplisert et salg er avhenger mye av størrelsen og kompleksiteten av transaksjonen. Advokater hos oss har konsesjon til å foreta oppgjør. Ved næringsmegling samarbeider våre oppgjørsadvokater med våre spesialister på selskapsrett, skatt og avgift.

I forkant av salget, kan det være ønskelig å gjennomføre en juridisk due dilligence for eiendomsselskapet.

Vi bistår også næringskunder innenfor entrepriseretten,hvilket omhandler kontrakter om bygge- og anleggsarbeider, samt gjennomføringen av slike kontrakter.

Back To Top
Search