Skip to content

Advokat (H)
Telefon: 95 79 60 10
Epost: cta@bullarstad.no

Utdannelse:
Juridisk embetseksamen, UiO 1981

Arbeidserfaring:
Justisdepartementet 1981-82
Dommerfullmektig ved Jæren Sorenskriverembete 1982-83
Advokatfullmektig i firmaet 1983-85
Partner fra 1986
Advokat med møterett for Høyesterett fra 1992

Hovedarbeidsfelt:
Christian Thrane Assersons hovedarbeidsfel er erstatnings og forsikringsretten. Han har særlig kompetanse i pasientskadesaker, og saker som behandles i Norsk Pasientskadeerstatning
Han arbeider også med skjønnssaker og ekspropriasjon.

Back To Top
Search