Skip to content

Advokatfirma Bull Årstad DA har røtter tilbake til 1885 da Søren Tobias Årstad etablerte advokatvirksomhet i Stavanger. I tillegg til å drive advokatpraksis var Årstad en aktiv politiker og har både vært ordfører i Stavanger samt stortingsrepresentant. I 2013 fusjonerte Advokatfirma Årstad ANS med Advokatfirma Bull ANS etablert i 1969.

Advokatfirma Bull Årstad er det eldste advokatfirmaet i Stavanger-regionen, og vi teller i dag 17 medarbeidere. Firmaet har kontorer i både Stavanger og Sandnes og er eid og drevet av lokale advokater.

Back To Top
Search