Skip to content

Advokatfirma Bull Årstad har røtter tilbake til 1885. Som Stavangers eldste advokatfirma, har vi fulgt og bidratt til rettsutviklingen i Norge gjennom mer enn 130 år.

Advokatfirmaet Årstad ble grunnlagt i 1885 av 24 år gamle Søren Tobias Årstad. I tillegg til å drive advokatpraksis i Stavanger sentrum, var han politisk engasjert, og hadde verv som ordfører ( Stavangers yngste ) og Stortingspresident. Firmaet drev i alle år generell juridisk bistand til næringslivsklienter og private, og holdt til i samme lokaliteter i Nygaten i 62 år. Erik og Eddie er 4. generasjon advokater. Firmaet ble fusjonert med Advokatfirma Bull ANS 01.01.2013, etter noen år i kontorfellesskap i Brødregata 7.

Advokatene Tor N. Rekve, Johan C. Bull og Leiv H. Tvedt etablerte i 1969 Advokatfirmaet Rekve, Bull & Tvedt ANS. Det ble sett på som en dristig satsing med et så stort firma i Stavanger den gang. Advokatfirmaet gikk godt, og flere advokater/fullmektiger ble ansatt (deriblant en rekke senere dommere). Rekve reiste etter hvert til Tromsø og etablerte seg der, mens det på Stavangerkontoret tilkom nye partnere som ble tatt opp. Etter som antall navngitte partnere økte, ble det i 1997 besluttet at firmaets navn skulle være Advokatfirma Bull ANS, som vi het frem til fusjonen med Advokatfirma Årstad ANS.

Vi er i dag 20 medarbeidere, hvorav 15 advokater og 5 sekretærer, og har kontor både i Stavanger og Sandnes.

Vi har samarbeid med Huseiernes Landsforbund, som i dag også er lokalisert i Brødregata 7, Stavanger. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon for eier av hus, hytte, leilighet, sameier, borettslag. I Norge er det over 218000 medlemmer og her i Sør Rogaland er det nå nå 17.500 medlemmer. Alle medlemmer får gunstige betingelser hos oss i advokatfirmaet.

Back To Top
Search