Skip to content

Advokat
Telefon: 90 01 37 32
Epostr: lih@bullarstad.no

Utdannelse:
Juridisk embetseksamen, UiB 1983

Arbeidserfaring:
Skattefogden i Oslo 1983-84
Politifullmektig ved Nord-Jarlsberg Politikammer 1984-86
Dommerfullmektig ved Hardanger sorenskriverembete 1986-87
Advokatfullmektig i firmaet 1987-90. Partner fra 1991.

Verv:
Styreverv.

Hovedarbeidsfelt:
Leif Inge Håland bistår næringsdrivende og privatpersoner med juridisk rådgivning og prosedyreoppdrag, med vekt på kontraktsrett, selskapsrett, bygg- og entrepriserett og saker relatert til kjøp, salg og utleie av næringseiendom. Han har i tillegg lang erfaring med oppdrag som bostyrer ved konkursbehandling og rådgivning til næringsdrivende som har gjeldsproblemer.

Leif Inge Håland har også arbeidet en god del med bank- og finansieringsrett, herunder leasing.

Back To Top
Search