Skip to content

Advokat
Telefon: 51 93 40 53
Epost: lb@bullarstad.no

Utdannelse:
Juridisk embetseksamen, UiB 1989.

Arbeidserfaring:
Vit.ass. ved Universitetet i Bergen 1987-88
Miljøverndepartementet 1989-90
Politifullmektig og politiadjutant ved Stavanger politikammer 1990-91
Dommerfullmektig ved Jæren Sorenskriverembete 1991-92
Ansatt advokat i firmaet 1992-96. Partner fra 1997

Hovedarbeidsfelt:
Leiv Bjørnsen bistår både privatpersoner og næringsdrivende med juridisk rådgivning og ved tvister for domstolen. Hans hovedarbeidsfelt er arv og dødsboskifte (bostyrer ved både privat og offentlig skifte) og økonomisk oppgjør ved separasjon (ektefelleskifte). I tillegg er han samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og har lang erfaring med tvister relatert til fast eiendom, juridiske spørsmål ved/etter kjøp og salg av bolig, håndverkertjenester, nabospørsmål, eierseksjoner mv.

Back To Top
Search