skip to Main Content

Vi har lang og bred erfaring med bistand i forbindelse med rådgivning og tvisteløsning til selskap som utfører oppdrag som reguleres av håndverkertjenestelov, bustadoppføringslov, eller Norske Standarder.

Våre klienter innenfor dette rettsområdet omfatter elektrikere, snekkere, rørleggere, murere og konsulenter. Både på avtalestadiet og senere dersom det oppstår tvister i forbindelse med  utførelsen  av oppdraget eller manglende betaling,  kan vi bistå med tvisteløsning gjennom avtale og/eller rettslige prosesser.  Det er ikke uvanlig – dersom uenighet først oppstår – at det oppstår uoversiktelig korrespondanse med kunder, og vi anbefaler at dere tar kontakt med oss på et tidlig stadium for å bedre kunne møte konflikten på en ryddig og kostnadseffektiv måte.

Back To Top
×Close search
Search