Skip to content

Vi har lang og bred erfaring med bistand til både private  og firma  gjennom rådgivning og tvisteløsning vedrørende oppdrag som reguleres av håndverkertjenestelov, bustadoppføringslov eller avtaleverk som Norske Standarder.

Våre private klienter på dette området er stort sett  kjøpere av boliger på prosjektstadiet og oppdragsgivere/bestillere av håndverkertjenester. Næringsdrivende klienter som vi bistår omfatter bl.a.  elektrikere, byggefirma, rørleggere, murere og konsulenter. Vi kan bistå både på avtalestadiet og senere dersom det det oppstår tvister i forbindelse med utførelsen av oppdraget,  ved uenighet med hensyn til  fremdrift eller betaling e.l.  og med tvisteløsning gjennom avtale og/eller rettslige prosesser. Det er ikke uvanlig  at det oppstår uoversiktlig korrespondanse mellom partene og vi anbefaler at dere tar kontakt med oss på et tidlig stadium for å bedre kunne møte konflikten på en ryddig og kostnadseffektiv måte

Back To Top
Search