Skip to content

Advokat
Telefon: 99 37 51 28
Epost: bhh@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Aarhus, 2020
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer, 2015

Arbeidserfaring:
Advokat, Advokatfirma Bull Årstad DA, 2023 -d.d.
Advokatfullmektig, Advokatfirma Bull Årstad DA, 2022-d.d.
Advokatfullmektig, EY, 2020-2022

Fagområder:
Bård Herman Hermansen arbeider med et bredt spekter av fagområder, herunder skatterett, erstatningsrett, strafferett, og prosessoppdrag for domstolene og fylkesnemnd.

Back To Top
Search