Skip to content

Gjennom løsningsbaserte forhandlinger bistår vi ved tvister i naboforhold, blant annet etter nabolov og eierseksjonslov, tvister vedrørende eiendomsgrenser og vedrørende særskilte rettigheter(servitutter) som veiretter mv. Dersom tvistene ikke lar seg løse gjennom forhandlinger bistår vi med prosesser ved jordskifteretten eller gjennom det ordinære domstolsapparatet.

Back To Top
Search