Skip to content

Det er i Norge et stort antall festeforhold. Fram til 1975 hadde vi ikke noen tomtefestelov. Da loven trådte i kraft var det ca. 300.000 – 350.000 festeforhold i Norge. Hovedformålet med denne første tomtefesteloven var å kodifisere gjeldende rett og gi et vern til festere av bolig og fritidshus.

Den siste tomtefestelov ble vedtatt 20.12.96 og trådte i kraft 01.02.02. I utgangpunktet gjelder den nye loven alle festeforhold uansett når de er inngått. Tomtefesteloven har bestemmelser om sentrale rettigheter og forpliktelser i ethvert festeforhold. Vi behandler et stort antall tomtefestesaker både for bortfestere og for festere. Kunnskap om den rettsutvikling som har skjedd og gjeldende rett som i stor grad også har betydning for eldre festeforhold, er av stor viktighet.

Back To Top
Search