Skip to content

Det er viktig at oppgjør ved salg av eiendom gjennomføres på en trygg måte. Advokater ved hvert av våre kontor har konsesjon til å foreta oppgjør og tinglysing. At det er en profesjonell aktør som bistår i forbindelse med oppgjøret er ofte en forutsetning for at banker skal betale ut kjøpesummen.

Når selger og kjøper er blitt enige, kan vi utforme kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter for handelen, avholde kontraktsmøte, og sørge for tinglysing og sikkert oppgjør.

Vi bistår også ved overdragelse av næringseiendommen direkte eller via overdragelse av aksjer eller andeler i eiendomsselskap.

For eiendomsoppgjør kan det avtales fastpris, eller honorering per time. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Back To Top
Search