Skip to content

Økonomiske krav som følge av mangler ved fast eiendom, uklare rettsforhold mm. utgjør en stor del av flere av våre advokaters portefølje. Dette medfører igjen av vi har bred og oppdatert kompetanse til å håndtere tvister i tilknytning til fast eiendoms rettsforhold.

Flere av våre advokater har samarbeid med Huseiernes Landsforbund, og deres medlemmer får via sitt medlemskap gunstige betingelser hos oss.

Back To Top
Search