Skip to content

Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettsspørsmål, og har kompetanse både innenfor det individuelle og kollektive fagfelt.
Les mer

Arv og Skifte

Vi har bred kompetanse innenfor alle juridiske problemstillinger knyttet til arv og dødsboskifte, og flere av firmaets advokater opptrer som bobestyrere enten ved offentlig eller privat skifte.
Les mer

Strafferett

Vi gir bistand i alle typer straffesaker, både generell strafferett og innenfor spesiallovgivningen, overfor enkeltpersoner og foretak.
Les mer

Økonomisk oppgjør

Ved separasjon og samlivsbrudd mellom samboere oppstår behov for avklaringer og avtaler om fordeling av alle verdier og gjeld.
Les mer

Barne- og barnevernsrett

Familieretten er et av de juridiske felt som de fleste mennesker opplever behov for hjelp til. Det kan ofte oppstå spørsmål knyttet til opphør av samliv, og planleggingen av hvordan man lever sammen …
Les mer

Back To Top
Search