Skip to content

Ved separasjon og samlivsbrudd mellom samboere oppstår behov for avklaringer og avtaler om fordeling av alle verdier og gjeld. Vi bistår med rådgivning og forhandlinger, og om nødvendig gjennom behandling av tvister for retten. Vår erfaring er at jo tidligere i prosessen det tas kontakt med oss for bistand, desto større er sannsynligheten for at oppgjøret løses gjennom avtaler mellom partene.

Back To Top
Search