Skip to content

Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettsspørsmål, og har kompetanse både innenfor det individuelle og kollektive fagfelt.

For arbeidsgivere kan det være en stor fordel med juridisk bistand ved utforming av rutiner, herunder ansettelseskontrakter. Vi kan bistå ved planleggingen og kvalitetssikringen av nedbemanning, omstrukturering eller overdragelse av virksomheten. Det oppstår ofte spørsmål i forbindelse med permittering, advarsler, oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere. Les mer om omstrukturering og overdragelse av virksomhet under selskapsrett.

For begge parter i et arbeidsforhold kan vi bistå ved drøftelser og forhandlinger etter arbeidsmiljøloven, og skulle en tvist være uunngåelig prosederer vi arbeidsrettssaker for domstolene.

Back To Top
Search