Skip to content

Advokat
Mobil: +47 99 73 86 25
Epost: gh@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, UIO våren 2010
DESS, fransk konferansetolk, Sorbonne III, Paris 1991
Cand.mag., UIB, HIA 1988
Avocat norvégien francophone
Liste de notoriété du barreau, Ambassade de France en Norvège

Arbeidserfaring:
Egen advokatpraksis i kontorfellesskap, Advokat Guri Haarr 2022 dd
Advokat/partner Projure Advokatfirma DA og AS 2013 – 2022
Advokat/advokatfullmektig Projure Advokatfirma DA 2010 – 2013
Konferansetolk og fagoversetter norsk-fransk-engelsk 1995 – 2010
Førstekonsulent, Utenriksdepartementet EØS-enheten, Oslo 1991 – 1995

Hovedarbeidsfelt:
ARBEIDSRETT
Guri har lang erfaring innen arbeidsrettslig rådgivning for store og små virksomheter, og hun påtar seg prosedyreoppdrag i saker som ikke løses ved forhandlinger. Guri bistår arbeidsgivere ved virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning og oppsigelsesprosesser og gir råd i spørsmål om tariffavtaler og forhandlinger med tillitsvalgte. I tillegg tilbyr hun løpende rådgivning innen HR og personal samt i spørsmål om ansettelse, oppsigelse, permisjon, permittering, avskjed, suspensjon mv. I tillegg bistår Guri arbeidstakere i alle typer av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder ved forhandlinger om sluttavtale. Guri har spesialkompetanse innen diskrimineringsspørsmål i arbeidslivet.

ARV OG SKIFTE
Innen familie – og arverett bistår Guri i saker om arveplanlegging og generasjonsskifte og ved ektefelleskifte og dødsboskifte. Hun har spesialkompetanse innen internasjonale dødsboskifter. Guri utarbeider testamenter, ektepakter, avtaler om arv, forhåndsskifteavtaler og avtaler om uskifte samt framtidsfullmakter.

INTERNASJONAL PRIVATRETT
Guri har spesialkompetanse innen internasjonal privatrett og bistår i saker over landegrensene. Hun har lang erfaring i saker som innebærer samarbeid med advokater i andre land på engelsk og fransk.

KURS OG FOREDRAG
Guri holder jevnlig foredrag innen arbeidsrettslige emner samt om arve- og skifterettslige spørsmål, herunder skreddersydde kurs for virksomheter.

Back To Top
Search