Skip to content

Advokat
Telefon: 97112630
Epost: ash@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2008 – 2013
Utveksling, University of Ottawa 2012

Arbeidserfaring:
Advokat, Advokatfirma Bull Årstad 2024 –
Advokat, Advokatfirmaet Thommessen 2023 – 2024
Anskaffelsesrådgiver, Stavanger kommune 2019 – 2023
Advokat, Advokatfirma Bull Årstad 2017- 2019
Advokatfullmektig, Advokatfirma Bull Årstad 2014 – 2017

Hovedarbeidsfelt:
Anita har særlig kompetanse innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett samt forvaltningsrett. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessen, og hun håndterer klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og for domstolen. Anita har erfaring med gjennomføring av anskaffelser og kontraktsoppfølging fra offentlig sektor. Videre har Anita god kompetanse innen arbeidsrett der hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Back To Top
Search