Skip to content

Familieretten er et av de juridiske felt som de fleste mennesker opplever behov for hjelp til. Det kan ofte oppstå spørsmål knyttet til opphør av samliv, og planleggingen av hvordan man lever sammen som foreldre etter et samlivsbrudd. Vi bistår med rådgivning og utarbeidelse av avtaler om bosted og samvær med felles barn, inkludert bidragsspørsmål.

I noen tilfeller opplever man som forelder at det offentlige griper inn i foreldrerollen og den omsorg barna får. Våre advokater bistår i saker overfor barnevernet med råd og veilledning, samt påtar oss oppdrag som prosessfullmektig for fylkesnemndsbehandling.

Back To Top
Search