Skip to content

Vi gir bistand i alle typer straffesaker, både generell strafferett og innenfor spesiallovgivningen, overfor enkeltpersoner og foretak. Vi påtar oss også bistandsadvokatoppdrag for fornærmede i straffesaker.

Back To Top
Search