Skip to content

Vi har bred kompetanse innenfor alle juridiske problemstillinger knyttet til arv og dødsboskifte, og flere av firmaets advokater opptrer som bobestyrere enten ved offentlig eller privat skifte.

Nedenfor nevnes i stikkordsform eksempler på hva vi kan bistå med:

  • avtaler om arv
  • fremtidsfullmakter
  • testamenter
  • skifte av dødsbo

Vi bistår også med planlegging av generasjonsskifte. Når det gjelder overføring av verdier til neste generasjon i form av næringsvirksomhet, herunder de skattemessige problemstillinger dette utløser, les med om under selskapsrett.

Back To Top
Search