Skip to content

Pasientskade

Dersom du har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging ved f. eks. et sykehus, kan du ha krav på erstatning.
Les mer

Yrkesskade

Hvis du har fått skade eller sykdom som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskader, arbeidsulykker og yrkessykdommer, gjelder det et objektivt ansvar …
Les mer

Trafikkulykke

Hvis du er skadet i en trafikkulykke har du krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til, både utgifter og inntektstap.
Les mer

Forsikringssaker

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personskader og skader på ting.
Les mer

Andre erstatningssaker

Hvis du er påført skade eller tap har du ofte krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Ved trafikkulykker og arbeidsulykker har du krav på erstatning selv om ingen kan klandres for ulykken.
Les mer

Back To Top
Search