Skip to content

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personskader og skader på ting.

Det foreligger obligatoriske forsikringsdekninger ved trafikkskader og yrkesskader. I tillegg har mange tegnet individuelle forsikringsavtaler som reiseforsikring, ulykkesforsikring og barne/ungdomsforsikring som gir dekning for medisinsk men, samt uføre og sykdomsforsikring til dekning av ervervsmessig uførhet. Svært mange har også kollektive forsikringsordninger via arbeidsgiver eller fagforeninger.

Vi gir råd og bistand til klienter innenfor alle områder av forsikringsretten. Som en del av vårt arbeid i personskadeerstatningssaker bistår vi våre klienter med å avdekket omfanget av forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse.

Vi bistår i forbindelse med oppgjør under skadeforsikringer og personforsikringer, med tolkning av forsikringsvilkår, rådgivning, forhandling med forsikringsselskap og tvisteløsning ved domstolen eller Finansklagenemnda.

Følgende forsikringer kan være aktuelle;

– Fører og passasjerulykkesforsikring
– Individuelle ulykkesforsikringer
– Reiseforsikringer
– Barne og ungdomsforsikring
– Kollektive ulykkesforsikring via arbeidsgiver

– Sykdom/uføreforsikring tegnet privat eller via arbeidsgiver
– Uførekapitalforsikring
– Forsikring mot kritisk sykdom
– Rettshjelpsforsikring

Back To Top
Search