Skip to content

Advokat
Telefon: 51 93 40 60
Epost: bf@bullarstad.no

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen – 2007
Master of Laws (LLM), University of London – 2006
Grunnfag i psykologi, Universitetet i Bergen – 2002

Arbeidserfaring:
Partner, Advokatfirma Bull Årstad ANS 2014
Ansatt advokat, Advokatfirma Bull ANS, 2010-2013
Advokatfullmektig, Advokatfirma Bull ANS, 2007-2009
Frilansjournalist, Rogalands Avis mv., 1998-2005

Hovedarbeidsfelt:
Bjørn Frafjords hovedarbeidsfelt er personskadeerstatningsrett, hvor han bistår skadelidte i saker mot forsikringsselskaper og Norsk Pasientskadeerstatning. Han har også særlig kompentanse innen immaterialrett, konkurranserett og medierett. I tillegg arbeider han med dødsbobehandling, med hovedvekt på saker som gjelder eiendeler og verdier i utlandet.

Back To Top
Search