Skip to content

Hvis du er skadet i en trafikkulykke har du krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til, både utgifter og inntektstap. Hvis skaden har medført en medisinsk invaliditet kan du i tillegg ha krav på menerstatning. Ved trafikkulykker gjelder det et objektivt ansvar, dvs. at det ikke kreves noen skyld hos den som har forårsaket ulykken. Det er lovpålagt med ansvarsforsikring for alle biler, og derfor vil det alltid være et forsikringsselskap som betaler erstatning etter en trafikkulykke. Forsikringsselskapet plikter også å dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter for den som er skadet.

Vi bistår deg på alle stadier i erstatningsoppgjøret etter trafikkulykker, i forhandlinger med forsikringsselskapet, ved valg av sakkyndige til å vurdere de medisinske skadene og ved beregningen av erstatningskravet. Vi representerer også skadelidte i tvister for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

I tillegg til erstatningskravet vil mange ha krav på andre forsikringsutbetalinger etter trafikkulykker, f.eks. fra fører- eller passasjerulykkesforsikringer eller andre ulykkesforsikringer.

Back To Top
Search