Skip to content

Dersom du har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging ved f. eks. et sykehus, kan du ha krav på erstatning. Slike saker behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Vilkåret for at du skal ha krav på erstatning er at det foreligger en svikt. Pasientskadeloven gir også rett til erstatning dersom skaden skyldes teknisk svikt, infeksjon eller vaksinasjon. Det er også en unntaksbestemmelse i pasientskadeloven som gir rett til erstatning, selv om de nevnte vilkårene ikke er oppfylt. Dette gjelder dersom det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko ved behandlingen som pasienten må akseptere.

Pasientskadesaker meldes til NPE. Vi har lang erfaring med denne type saker. Ved saksbehandlingen hos oss er advokaten er godt kjent med vilkårene for erstatning og saksbehandlingen i NPE. Vi kan dermed sikre oss at arbeidet gjennomføres effektivt og rimelig.

Back To Top
Search