Skip to content

Hensikten med kontrakter er å ivareta et selskaps behov og være tilpasset virksomhetens forretningsmodell og risikobilde. Å ha en kontrakt som er godt tilpasset den konkrete situasjonen er en viktig forutsetning for et vellykket samarbeid. Mange problemer er mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Det er således mye å tjene på at virksomheten bruker riktig utformede avtaler og standardmaler og tilegner seg god kunnskap om å bruke disse riktig.

Våre advokater har omfattende erfaring innen rådgivning og utarbeidelse av kontrakter på vegne av våre klienter og vi kan således bistå med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter, herunder:

  • Kjøps og salgsavtaler
  • Aksjonæravtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Joint venture-avtaler
  • Produksjons- og leveranseavtaler
  • Distribusjonsavtaler
  • Outsourcing-avtaler
  • Utviklingsavtaler
  • Utarbeidelse av standardvilkår
Back To Top
Search