Skip to content

Selskapsrettslige spørsmål av varierende art og kompleksitet oppstår nærmest daglig for de fleste selskapene som driver næringsvirksomhet. Vi kan bistå med rådgivning i forbindelse med etablering av alle typer selskaper, fusjoner, fisjoner, kjøp og salg av virksomheter, aksjonæravtaler, endring av selskapsform m.v.

Vi har lang og omfattende erfaring med rådgivning knyttet til den løpende forvaltningen av selskaper. Våre selskapsrettseksperter kan også trekke på kompetanse fra våre andre juridiske tjenesteområder og dermed yte en helhetlig tjeneste for våre klienter.

Vi kan bistå med blant annet:

  • Rådgivning til alle typer av selskaper
  • Emisjoner og egenkapitaltransaksjoner
  • Selskapsrettslige struktureringer, herunder fusjoner og fisjoner, stiftelse og avvikling osv.
  • Bistand knyttet til rollefordelingen mellom styret, daglig leder og virksomhetens eiere, virksomhetsstyring, bistand i forbindelse med avholdelse av styre- og generalforsamlinger
  • Vurderinger knyttet til aksjeloven som rammeverk for selskapets daglige virksomhet etc.
  • Tvister knyttet til selskapsforhold
  • Generasjonsskifter

Vi er med hele veien fra tidlige strategidiskusjoner til forhandlingsbordet, signering og gjennomføring. Vi oppretter team som er tilpasset det enkelte oppdrags krav og kompleksitet.

Back To Top
Search