Skip to content

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor insolvens og restrukturering, herunder bistand ved gjeldsforhandling, nedbemanning og om hele eller deler av virksomheten er besluttet solgt.

Vi kan bistå i de ulike fasene av restrukturering med rådgivning overfor ledelse, styret, kreditorer, långivere eller ansatte.

Vår erfaring fra arbeide som bostyrer, arbeid med gjeldsforhandlinger, bidrar til at vi kan rådgi de ulike aktørene på en helhetlig måte i disse prosessene.

Arbeidet kan innebære:

  • Gjennomgang av virksomheten og vurdering av ulike alternative løsninger
  • Gjeldsforhandling og underhåndsakkord
  • Vurdering av styrets ansvar og plikter
  • Egenkapitalforhold og finansiering
  • Sikring av kreditorenes interesser
  • Spørsmål knyttet til pant og inndrivelse
  • Selskapsrettslige, konkursrettslige, skattemessige forhold knyttet til restrukturering
  • Bostyreroppdrag i konkurssaker
  • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse, bobehandling mv.
Back To Top
Search