Skip to content

Advokatfirmaet Bull Årstad er organisert som et selskap med delt ansvar (DA).

Hver deltaker i selskapet (ofte kalt partner) driver sin egen advokatvirksomhet med egne kunder og egne oppdrag. Firmaets deltakere deler på dekning av utgifter i firmaet, for eksempel slik som husleie og andre kostnader. Deltakerne deler ikke inntekter med hverandre.

Advokater har streng taushetsplikt og kan ikke dele opplysninger om saker og kunder verken med andre deltakere, andre advokater eller andre uten at det er tillatt etter lovverket.

Advokatfirmaer har adgang til å begrense ansvaret for andre deltakerne i samme selskap for ansvar som én deltaker har (jfr domstolloven § 232 femte ledd). Dette har Bull Årstad gjort.

Det fremgår av det offentlige foretaksregisteret at Bull Årstad kun er forpliktet når tre deltakere i fellesskap har signert. Erklæringene vi har sett så langt i saken om den tidligere deltakeren i Bull Årstad inneholder ikke tre signaturer.

Hva skjer når det varsles krav?
Varsel om krav, rettet direkte mot advokatfirmaet Bull Årstad, vil bli besvart og fulgt opp. For å svare ut, må vi først få alle fakta på bordet. Nå holder vi på å undersøke alle relevante fakta i saken.

En slik prosess tar tid. Imens er vi opptatt av å ivareta alle kunder på best mulig måte.

Back To Top
Search