Skip to content

Vårt advokatfirma har nylig oppdaget at en tidligere partner hos oss har avgitt uriktige erklæringer på advokatfirmaets brevark, til navngitte investorer, om at firmaet innestår for riktig tilbakebetaling av deres investerte kapital. Dette kan ha påført et ukjent antall investorer og vårt firma risiko for økonomisk tap.

– I erklæringene har den tidligere partneren skrevet at det er deponert underliggende sikkerhet med bestemte beløp for investeringen. Vi er ikke kjent med slike deponeringer eller sikkerhet, sier Lars Kåre Pedersen, daglig leder i Bull Årstad.

Flere av personene og foretakene som har investert har advokatfirmaet ikke hatt noe registrert klientforhold til. I tillegg har vi fått opplyst at den tidligere partneren utarbeidet fiktive låneavtaler.

– Vi fikk informasjon som ga oss grunnlag til å anmelde forholdet til politiet og varsle tilsynsmyndighetene for ca. to uker siden. Vi har også engasjert eksterne ressurser til å foreta en gjennomgang av faktiske forhold, sier Pedersen.

Bull Årstad er opptatt av å ivareta alle klienter på best mulig måte i vår advokatvirksomhet.

– Det er trist og sterkt beklagelig at andre og vårt firma ser ut til å ha blitt ført bak lyset og blitt påført risiko for tap. Vi samarbeider med tilsynsmyndighetene for å finne ut hva som har skjedd i denne saken, sier Pedersen.

Den tidligere partneren er nylig død. Han sluttet i Bull Årstad 31.12.2023.

– Vi er overrasket over det vi har funnet ut den siste tiden og ønsker å komme til bunns i saken. Vi har den største medfølelse med hans nærmeste familie og pårørende. Flere av våre medarbeidere har kjent avdøde gjennom mange år og er preget av det som har skjedd, sier Pedersen.

Foto: Anne Lise Norheim

Lars Kåre Pedersen, daglig leder i Bull Årstad.
Back To Top
Search