Skip to content

Advokat Leif Inge Håland, som har over 30 års erfaring som bostyrer i konkursbo, har i en artikkel i Rogalands Avis den 2. desember 2020 uttalt at det mest sannsynlig vil komme en konkursbølge våren 2021 når de offentlige støtteordningene som følge av Covid 19 opphører.

Se link til artikkelen her i Rogalands Avis. (Betalingssak)
RA Sak – Konkursbølge. (PDF)

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor insolvens og restrukturering, herunder bistand ved gjeldsforhandling, nedbemanning og om hele eller deler av virksomheten er besluttet solgt.

Vi kan bistå i de ulike fasene av restrukturering med rådgivning overfor ledelse, styret, kreditorer, långivere eller ansatte.

Vår erfaring fra arbeide som bostyrer, arbeid med gjeldsforhandlinger, bidrar til at vi kan rådgi de ulike aktørene på en helhetlig måte i disse prosessene. Les mer: Insolvens og restrukturering

 

Kilde foto: Arne Birkemo, v. Rogaland Avis

Back To Top
Search