Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 918011064
Saksnummer 22-099488KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 27.09.2022
Klokken 09:30
Frist dag 06.07.2022
Anmeldelse av krav 08.08.2022
Konkursåpning 06.07.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search