Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 920210287
Saksnummer 23-010483KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 13.03.2023
Klokken 10:30
Frist dag 19.01.2023
Anmeldelse av krav 19.02.2023
Konkursåpning 19.01.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search