Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 926903268
Saksnummer 23-031033KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.05.2023
Klokken 09:00
Frist dag 24.02.2023
Anmeldelse av krav 24.03.2023
Konkursåpning 24.02.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search