Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 998168236
Saksnummer 20-128506KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 28.10.2020
Klokken 14:00
Frist dag 10.09.2020
Anmeldelse av krav 11.10.2020
Konkursåpning 11.09.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search