Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 912596257
Saksnummer 21-126203KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.10.2021
Klokken 10:30
Frist dag 09.09.2021
Anmeldelse av krav 11.10.2021
Konkursåpning 10.09.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search