Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 998851343
Saksnummer 21-094803KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 18.10.2021
Klokken 14:00
Frist dag 28.06.2021
Anmeldelse av krav 17.09.2021
Konkursåpning 17.08.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search