Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 926502085
Saksnummer 22-074690KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 06.10.2022
Klokken 13:00
Frist dag 30.08.2022
Anmeldelse av krav 04.10.2022
Konkursåpning 30.08.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search