Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 918279423
Saksnummer 20-141069KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 02.12.2020
Klokken 09:00
Frist dag 01.10.2020
Anmeldelse av krav 24.11.2020
Konkursåpning 20.10.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search