Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 922736189
Saksnummer 22-157324KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 12.12.2022
Klokken 09:30
Frist dag 01.11.2022
Anmeldelse av krav 06.12.2022
Konkursåpning 01.11.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search