Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 976148711
Saksnummer 21-089820KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.10.2021
Klokken 09:30
Frist dag 14.05.2021
Anmeldelse av krav 11.10.2021
Konkursåpning 06.09.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search