Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 990501173
Saksnummer 21-126476KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.10.2021
Klokken 12:00
Frist dag 07.09.2021
Anmeldelse av krav 11.10.2021
Konkursåpning 10.09.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search