Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 979712596
Saksnummer 21-183721KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 25.04.2022
Klokken 09:30
Frist dag 14.12.2021
Anmeldelse av krav 18.03.2022
Konkursåpning 18.02.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search