skip to Main Content
Bobestyrer Lars Kåre Pedersen
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 982825954
Saksnummer 22-017472KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 22.03.2022
Klokken 09:30
Frist dag 02.02.2022
Anmeldelse av krav 02.03.2022
Konkursåpning 02.02.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search