Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 965998403
Saksnummer 23-000759KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 11.05.2023
Klokken 09:30
Frist dag 02.01.2023
Anmeldelse av krav 21.03.2023
Konkursåpning 27.02.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search