Skip to content
Bobestyrer Eddie Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 914216443
Saksnummer 23-022937KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 23.03.2023
Klokken 13:30
Frist dag 10.02.2023
Anmeldelse av krav 10.03.2023
Konkursåpning 10.02.2023
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search