Skip to content
Bobestyrer Erik Årstad
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 924782056
Saksnummer 22-044998KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 09.05.2022
Klokken 09:30
Frist dag 23.03.2022
Anmeldelse av krav 25.04.2022
Konkursåpning 23.03.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search