Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 984854005
Saksnummer 20-025640KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 15.04.2020
Klokken 10:30
Frist dag 14.02.2020
Anmeldelse av krav 14.03.2020
Konkursåpning 14.02.2020
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search