Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Sør-Rogaland tingrett
Organisasjonsnummer 919976233
Saksnummer 22-136749KON-TSRO/TSTA
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 17.11.2022
Klokken 14:00
Frist dag 26.09.2022
Anmeldelse av krav 27.10.2022
Konkursåpning 27.09.2022
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search