Skip to content
Bobestyrer Leif Inge Håland
Skifterett Stavanger tingrett
Organisasjonsnummer 916131151
Saksnummer 21-052873KON-STAV
Link til saken i Brønnøysund Link
Skiftesamling 09.06.2021
Klokken 09:30
Frist dag 12.04.2021
Anmeldelse av krav 21.05.2021
Konkursåpning 21.04.2021
Dokumentasjon Link
Back To Top
Search